Otevřeli jsme první Macron Sports Hub v ČR 🌟

Pravidla akce "Příprava na sezónu - balóny"

 

MARKETINGOVÁ AKCE „PŘÍPRAVA NA SEZÓNU – BALÓNY“ SPOLEČNOSTI YOURSPORT PLUS S.R.O.

 

Tato marketingová akce je určena výhradně fotbalovým klubům, se kterými nemá společnost yoursport plus s.r.o., IČO: 044 30 379, se sídlem Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00 Praha 9 uzavřenou smlouvu o spolupráci, a kterým je ze strany společnosti yoursport plus s.r.o. oznámení o této marketingové akci prostřednictvím e-mailu zasláno.

 

Tato marketingová akce platí pouze do 30. 6. 2024. Na objednávky učiněné po tomto datu se již neuplatní.

 

Klub je oprávněn využít tuto marketingovou akci v průběhu jejího trvání i opakovaně.

 

Klub postupem popsaným v těchto pravidlech vyjadřuje souhlas s podmínkami této marketingové akce.

 

Pro využití marketingové akce „PŘÍPRAVA NA SEZÓNU - BALÓNY“ je klub povinen splnit následující podmínky:

 

1) Nakoupit na e-shopu na internetové adrese https://mcrn.yoursport.cz/ jakékoliv nezlevněné zboží za částku ve výši alespoň 50 000 Kč (po započtení DPH).

2) V rámci objednávky do poznámky uvést text ve znění: PŘÍPRAVA NA SEZÓNU – BALÓNY.

 

Při splnění výše uvedených podmínek bude klubu poskytnut společně s objednaným zbožím dárek v podobě 12 kusů fotbalových balónů, přičemž jejich typ závisí na výši objednávky – součtu kupních cen nezlevněného zboží po započtení DPH, a to podle následujícího schématu:

 

Výše objednávky Typ fotbalového balónu
50 000 Kč až 79 999 Kč Taiga XI
80 000 Kč až 99 999 Kč Tule XI
100 000 Kč až 149 999 Kč DEW XI
150 000 Kč a více Earthquake

 

V případě, že by klub či yoursport plus s.r.o. odstoupil, a to i jen částečně, od kupní smlouvy, v rámci které byla klubem využita marketingová akce „PŘÍPRAVA NA SEZÓNU – BALÓNY“ a klubu byl poskytnut dárek (tj. 12 kusů fotbalových balónů), je klub povinen prodávajícímu tento dárek společně s příslušným zbožím vrátit.

 

Zpět do obchodu